Verdikupong, angrerett og personvern

Solåsveien 33, 3647 Hvittingfoss

NORWAY

Rabatt

Jeg har en liten rabattordning til alle som er fôrverter for meg, samt alle som har kjøpt valp/hund av meg.  Samt at jeg ved avtale kan opprette rabattkode til foreninger, lag, ect... Ta kontakt for mer informasjon.Alle fôrverter får 20% på alle mine priser


Alle valpekjøpere får 10% på alle mine priser.

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger
Walking Strong Karlsen ved Beate Aase Karlsen er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger. Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter.

 

Type personopplysninger
Walking Strong Karlsen henter kun inn opplysninger som er nødvendige. Navn, adresse, e-post, telefonnummer. Opplysningene blir hentet inn ved direkte kontakt, e-post, PM, evt bestillingsskjema og skal benyttes til å sende faktura, post/ordrer, og sende informasjonsmail.

Du kan når som helst gi beskjed til meg, Walking Strong Karlsen at personopplysningene kan slettest dersom en ikke lenger samtykker til det.
Opplysninger som er nødvendig for faktureringsformål må i henhold til regnskapslovgivningen oppbevares i 10 år.

opplysningene blir kun benyttet av Walking Strong Karlsen og blir ikke utlevert eller solgt til andre.

Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Copyright © All Rights Reserved

Solåsveien 33

3647 Hvittingfoss

Norge