Vilkår

Solåsveien 33, 3647 Hvittingfoss

NORWAY

- KJØPS- OG SALGSVILKÅR -

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

Disse vilkårene gjelder for alle kjøp av produkter fra www.walking-strong.com/forhandler

 

 

Selger er:

Walking Strong Karlsen – www.walking-strong.com/forhandler

Organisasjonsnummer: 918 64 4733

Postadresse: Solåsveien 33, 3647 Hvittingfoss

E-post: post@walking-strong.com

 

– heretter benevnt som vi/oss/vår/vårt

 

 

Kjøper er:

Den person som foretar bestillingen – heretter benevnt som du/deg/din/dittAvtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukerePriser

Alle prisene er i norske kroner og er oppført eks merverdiavgift.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som vi før kjøpet ikke har informert om, skal du ikke bære.Frakt

Standardpris for frakt og emballasje er for tiden kr 150NOK (inkl. mva) – uansett ordrens størrelse og uansett hvor i Norge ordren skal sendes. Dette beløpet inkluderer utgifter til innpakning og emballasje i tillegg til porto eller frakt.Betaling

1) Kontant betaling - Kontant betaling foregår ved direkte henting/levering av varen.

 

2) Vipps - Vipps betaling foregår ved direkte henting/levering av varen.

 

2) Forskudd/faktura - Varene sendes når oversendt faktura (via e-post) er betalt i sin helhet.Ekspedering

Vi har ekspederingstid for ordrer – normalt 4-7 arbeidsdager. Vi er opptatt av å yte god service, og kan altid skaffe ønskede produkter fra leverandørene, med mindre leverandørene våre er utsolgt. I så fall vil du få beskjed på e-post/PM/SMS om at produktet/produktene er utsolgt i tillegg til forventet leveringstid, så sant vi har tilgjengelig informasjon fra leverandøren om dette.

 

Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilling, eller del av denne, dersom leverandøren er langtidsutsolgt eller dersom leverandøren plutselig skulle endre produktsortimentet sitt.

 

Som kjøper har du også en likelydende rett til å kansellere en bestilling, eller del av denne, dersom vi ikke kan levere et eller flere produkter.Levering

Produktene sendes med Posten/Bring, (avhengig av bestillingens størrelse og verdi). Er brevforsendelsen for stor for postkassen din, eller er postkassen din full, vil du få en hentelapp fra Posten. Da må du hente brevforsendelsen på postkontoret eller Post-i-butikk.Undersøkelse av produkt/produkter

Når du mottar produktet/produktene anbefaler vi at du undersøker om det/de er i samsvar med bestillingen din, om det/de er blitt skadet under transporten eller om det/de ellers har mangler. Hvis produktet/produktene ikke samsvarer med bestillingen din, eller har mangler, må du melde fra til oss så snart som mulig (se under punktet Reklamasjon).Reklamasjon

Vi følger Forbrukerkjøpsloven. Det betyr at dersom et produkt, eller flere produkter, som du har bestilt hos oss har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed om dette i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Vi trenger følgende informasjon: kundenummer, kjøpsdato og hva reklamasjonen gjelder. Send en e-post om dette til: post@walking-strong.comAngrerett

Vi følger Angrerettloven. Det betyr at du har ubetinget angrerett innen 14 dager etter at du har mottatt produktet/produktene, så lenge det/de er uåpnet (ubrutt forsegling). Du må gi melding til oss dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristende utløp (det vil si 14 dager etter mottak). Det stilles ikke formelle krav til meldingen, men av bevismessige åraker bør den være skriftlig. Vi trenger følgende informasjon: kundenummer, kjøpsdato og hvilket/hvilke produkt/produkter dette gjelder. Send en e-post om dette til: post@walking-strong.com

 

Returprodukt/produkter må sendes som vanlig brev eller pakkepost (ikke i oppkrav). Returportoen må du betale selv.


Har du allerede betalt for produktet/produktene (kortinnbetaling eller forhåndsinnbetaling/oppkrav), vil vi tilbakebetale beløpet til deg når vi mottar produktet/produktene i retur.Bruk av produktene

Kvalitet er det aller viktigste kriteriet når vi velger ut produkter til sortimentet vårt. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produktene. Vi anbefaler at du følger anbefalingene/doseringen som står på produktene.

 

 

Forbehold

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle forpliktelsene sine i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ektraordinære situasjonen vedvarer.

 

Som Force Majeure regnes for eksempel:

 

Lovendring eller inngrep fra offentlige myndigheter

 

Arbeidskonflikt/streik/lockout

 

Krig/opprør

 

Brann/eksplosjon

 

Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndighetene som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Som kjøper kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for Tingretten (ref.: Lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister).

Copyright © All Rights Reserved

Solåsveien 33

3647 Hvittingfoss

Norge