Fôrvert

Solåsveien 33, 3647 Hvittingfoss

NORWAY

- Fôrvert og halvfôrvert -

Det vanskeligste av alt er å finne fôrverter. Dette er noe mange kjenner litt på, og for mange er det en skummel avtale. Dette gjelder også meg her. Men for meg er det en nødvendighet da jeg selv ikke kan ha mange hunder hjemme. Det gir meg altså større mulighet for å fremme rasen på best mulig måte, samt at alle hundene får et fast og eget hjem. I praksis er det ingen stor forskjell mellom å ha en hund på fôr eller det å eie hunden. En fôrvertavtale blir inngått skriftlig med meg, og i gråve trekk foretrekker jeg å sette hunden ut på halvfôr, men mulighet til 2 kull. (En mer detaljert beskrivelse av avtalen blir gjennomgått og forklart før en eventuell avtale inngås.)


Jeg er ute etter fôrverter som ser for seg et samarbeid, hvor de også ønsker å være selvstendig og aktiv med sin Staffordshire Bull Terrier i form av ulike hundesporter eller aktiviteter. Hva du driver med er det samme.  Jeg ønsker at hunden jobbes med mot disiplinene i Staffords Aheltics (noe vi selvsagt hjelper til meg på alle måter), slik at jeg få se hundens egenskaper på en god måte, dette gjør vi i felleskap og vi kan hjelpe dere med å få til noe på egenhånd. Det er ønskelig (men ikke et krav) med felles trening innen sporting (Staffords Athletics) og at hunden deltar på 2 sporting turnering her i Norge som minimum. Syns du dette hørtes ut noe for deg?


Send en utfyllende mail om deg selv til: post@walking-strong.com

Copyright © All Rights Reserved

Solåsveien 33

3647 Hvittingfoss

Norge